Fond ohrožených dětí - Klokánek Dlouhá Loučka

Vážení,

Klokánek FOD – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Dlouhé Loučce patří mezi zařízení, které od Vás získalo dne 28. 11. 2011 automobil minibus Ford transit. Klokánek zahájil svoji činnost 2. 9. 2010 a má kapacitu 20 dětí.

Přestože v Dlouhé Loučce je MŠ, ZŠ, je zde dostupnost lékaře, přesto chod Klokánku bez automobilu byl komplikovanější. Nejde jenom o výlety, které musely tety absolvovat vlakem nebo autobusem, ale mnohdy bylo zapotřebí odjet s dítětem na pohotovost nebo některé děti navštěvovaly speciální školu až v Olomouci.

Proto získání minibusu bylo pro nás velkou pomocí a přínosem. Máme pana správce, který je současně i řidičem, vozí děti do školy a mnohdy i tety si s některými dětmi vyjedou na výlet.

Ještě jednou Vám děkuji ne jenom svým jménem, ale i jménem celého Klokánku.

Přeji Vám všem, aby se Vám i nadále dařilo ne jenom v tom pracovním životě, ale i v tom osobním.

 

S pozdravem

Šárka Kupčáková, vedoucí Klokánku v Dlouhé Loučce

 

Text dopisu: FOD Olomouc.pdf (68354)