Dětský domov Hodonín

Vážené zástupkyně firmy AB Help

Uběhlo několik měsíců od slavnostního předání devítimístného automobilu Ford Transit naší organizaci: Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1.

Automobil využíváme prakticky každý den při řešení provozních záležitostí organizace. Děti převážíme na akce, kde rozvíjíme jejich zájmovou činnost, vozíme je k lékaři, při špatném počasí do školy. Díky automobilu se nám rozšířilo pole působnosti, a stíháme více činností. Byl velkým pomocníkem při republikové akci setkání dětských domovů. Zkrátka, již si bez něho činnost v DD nedovedeme představit.

Proto bych Vám chtěl touto formou znovu poděkovat a popřát Vám úspěch při Vaší činnosti, aby stoupal počet domovů nebo jiných organizací, kterým budete moci touto formou pomoci.

 

Za všechny v DD Hodonín

Mgr. Jan Svítil

Ředitel DD Hodonín

 

Text dopisu: AB Hepl dopis.pdf (443667)